Inne

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 505
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 516
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 523
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 511
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 443
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.1.Z.2021.MK w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka" Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 514
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi powiatowej znak AB.6740.2.Z.2021 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 533
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi powiatowej znak AB.6740.1.Z.2021 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 512
Obwieszczenie Wójta Gminy Łabunie znak OŚ.6220.2.2020 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 514
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 521