Inne

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 150
Materiały do sesji XXII Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 133
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 169
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 158
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 145
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 144
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 151
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 152
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 151
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 144