Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie w sprawie terminu i miejsca polowań zbiorowych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 22
Informacja o polowaniu zbiorowym (Tarnawatka i Pańków) Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 23
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 55
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 46
Obwieszczenie Wójta Gminy Krynice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki informuję o zebraniu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3505 informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmioto Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 64
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 60
Obwieszczenie Wójta Gminy Krynice o zakończeniu postępowania dowodowego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 64
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 86