Tarnawatka dnia 2009-04-27.
IRG.RW.7627-3/09
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
Zawiadamiam
 
że w dniu 27 kwietnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce”.
            Dokumenty w powyższej sprawie ( Wniosek wraz załącznikami ) znajdują się do wglądu w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Tarnawatka, pokój nr 1 (I piętro).

            Uwagi i wnioski oraz zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do Urzędu Gminy Tarnawatka

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.