Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Załączniki do petycji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Odpowiedź na petycję

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.