Petycja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

Odpowiedz na petycję:

Uchwała Nr XVII/126/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.