Uchwała NR X/60/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnegoRady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Wersje do wydruku w formacie pdf:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B)

Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

Wersje edytowalne w formacie doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B)

Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.