Opinie RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 48
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2024 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 42
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 74
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 77
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 65
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 174
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 196
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 212
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 210
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2022 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 889