Opinie RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 5
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 7
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 20
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 22
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2022 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 565
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 319
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 252
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 254
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 255
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 330