Drukuj

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2018 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Wykonanie planu dochodów budżetowych

Wykonanie planu dochodów budżetowych - opisówka

Wykonanie planu wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków budżetowych - opisówka

Wykonanie planu przychodów i rozchodów

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

Wykonanie plnu inwestycji gminnych

Zmiany w planie wydatkó na realizację programów finansowanych z udziałem środków Uni Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Informacja z wykonania planu dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Plan i wykonanie środkó funduszu sołeckiego wyorębnionego w budżecie

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.