Drukuj

Plan budżetu na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych

Plan wydatków budżetowych

Plan przychodów i rozchodów

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnawatka

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowch prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Plan środków funduszu sołeckiego

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.