Budżet

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przekazania sprawozdań Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 242
Plan budżetu na 2022 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 245
Plan budżetu na 2020 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 233
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przekazania sprawozdań Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 380
Plan budżetu na 2021 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 457
Wykonanie budżetu za 2019 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 561
Wykonanie budżetu za 2018 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 625
Wykonanie budżetu za 2017 rok. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 802
Plan budżetu na 2016 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 1255
Projekt Budżetu na rok 2016 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 1341