W 2013 roku Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni zrealizowało projekt pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnawatka-Tartak” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – w oparciu o konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” z siedzibą ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski

Głównym celem projektu jest – Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Projekt obejmował następujące zadania:

1. Urządzenia placu zabaw

- zestaw zabawowy (1 szt.)

- komplet sprawnościowy (1 szt.)

- bujak (2 szt.)

- huśtawka wagowa (1 szt.)

- huśtawka podwójna (1 szt.)

- huśtawka pojedyncza (1 szt.)

- karuzela (1 szt.)

Termin realizacji projektu:

Umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Stowarzyszeniem Wzgórze Przyjaźni a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 01.07.2013 rok.

Data złożenia wnioski o płatność: 30.09.2013 rok

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 25 786,95 PLN

Kwota refundacji – 15 934,75 PLN

Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.