W 2014 roku Gmina Tarnawatka zrealizowała projekt pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieprzów Tarnawacki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r w ramach działania 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – w oparciu o konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” z siedzibą ul. Lwowska 32, 22-600 Tomaszów Lubelski

Głównym celem projektu jest – Podniesienie standardy świadczenia usług kulturalno-społecznych w miejscowości Wieprzów Tarnawacki, poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Projekt obejmował następujące zadania (roboty budowlane):

1. Ściany cokołu

2. Elewacje

3. Ocieplenie stropu nad piętrem

4. Wymiana pokrycia dachowego

5. Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej

6. Remont schodów wejściowych z zadaszeniem wejścia

7. Schody ewakuacyjne

8. Instalacja wentylacji mechanicznej

9. Instalacja odgromowa

Termin realizacji projektu:

Umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Tarnawatka a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 19.07.2013 rok.

Data złożenia wnioski o płatność: 31.07.2014 rok

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 147162,14 PLN

Kwota refundacji – 43000,00 PLN

Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.