Opinie RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2022 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 505
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 252
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 182
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 181
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 179
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 254
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 287
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2021 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 257
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 293
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 290