Tarnawatka 2005-10-25

Or.0052-1/7/05 

  ZAWIADOMIENIE

         Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2005 roku o godzinie 14, w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce odbędzie się XXVII nadzwyczajna sesja IV kadencji Rady Gminy Tarnawatka z proponowanym porządkiem obrad:

 Otwarcie obrad sesji.

1.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje i zapytania radnych.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

5.     Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

·       zmiany Uchwały Nr XXV/136/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

·       zbycia nieruchomości.

7.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.     Wolne wnioski i zapytania.

9.     Zakończenie obrad sesji.

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                               Krzysztof Kurylak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.