Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-12-18 10:20:35 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 r. Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-18 10:20:19 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-18 10:19:52 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 drudnia 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-18 10:18:39 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 drudnia 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 r. Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-14 12:30:28 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: pracownik ds. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-14 12:27:43 Informacja o wyniku naboru na stanowisko: pracownik ds. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-14 08:58:58 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik ds. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w GOPS Tarnawatka Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-13 15:21:44 Zawiadomienie o III sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-11 12:24:55 Rada Gminy VIII kadencji 2018-2023 Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-11 08:50:20 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tarnawatka 05.12.2018 Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-11 08:49:36 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Huta Tarnawacka 05.12.2018 Łukasz Litwińczuk Utworzenie
2018-12-07 12:57:29 Dostawa wraz z montażem wyposażenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-07 11:51:07 Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2019 roku Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:26:19 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:21:21 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:21:06 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:21:01 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:16:42 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:14:26 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie
2018-12-06 14:13:42 Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji Łukasz Litwińczuk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.