Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 11
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2021 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 53
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 71
Obwieszczenie Starosty tomaszowskiego o wydaniu decyzji znak AB.6740.5.Z.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 64
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 73
Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działki 192 i 263 ark. obręb Dąbrowa Tarnawacka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 89
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 125
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 151 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 136
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 107
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 136